Πατητή τσιμεντοκονία


Πατητή τσιμεντοκονία, υλικό των ονείρων, της δημιουργίας, της πολυμορφίας, της μοναδικότητας, της στιβαρότητας, της ομορφιάς! Στην παραδοσιακή της μορφή θα τη συναντήσουμε, κυρίως στα νησιά μας, σε χρηστικές και διακοσμητικές, ταυτόχρονα λειτουργικές κατασκευές.

Στη σύγχρονη εκδοχή της αποτελεί ένα βιομηχανοποιημένο, υψηλής αξιοπιστίας τσιμεντοκονίαμα ικανό να καλύψει μεγάλο αριθμό αισθητικών και λειτουργικών απαιτήσεων στη δημιουργία, σύνθεση ή ανασύνθεση επιφανειών κτιριακών χώρων, εσωτερικών και εξωτερικών, επαγγελματικών και ιδιωτικών. Επενδύεται σε δάπεδα, τοίχους, σε σύνθετους οικοδομικούς όγκους και αντικείμενα, σε διακοσμητικά αντικείμενα, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Εξειδικευμένες απαιτήσεις έργων για υψηλή ευκαμψία, επιφανειακή σκληρότητα και αντοχή στο χρόνο και τη χρήση, στιλπνότητα της τελικής επιφάνειας κ.α. έχουν συντελέσει σε σημαντικές διαφοροποιήσεις του υλικού, οδηγώντας στη δημιουργία περισσότερων του ενός τύπων του.

Οι πατητές τσιμεντοκονίες  έχουν όλα αυτά τα χρόνια κερδίσει σημαντική θέση στην αγορά, κυρίως δε στη συνείδηση των τεχνιτών εφαρμοστών τους, αλλά και ιδιοκτητών τόσο ιδιωτικών όσο και επαγγελματικών χωρών που τις έχουν επιλέξει ως ένα όμορφο, γερό και αξιόπιστο υλικό επένδυσης επιφανειών. Υλικό τεχνικής αρτιότητας, αντοχής στο χρόνο και τη χρήση και μοναδικής αισθητικής υπεροχής.

Πατητή τσιμεντοκονία