Quartz Top


Quartz Top

Quartz Top

Ιδιότητες:
Έτοιμο κονίαμα με βάση κατάλληλα διαβαθμισμένα χαλαζιακά αδρανή, τσιμέντο υψηλής αντοχής, και ειδικά πρόσθετα νέας τεχνολογίας, κατάλληλο για τη σκλήρυνση της επιφάνειας των νέων βιομηχανικών δαπέδων. Εξασφαλίζει υψηλές μηχανικές αντοχές.

Πεδία εφαρμογής:
Το Quartz Top χρησιμοποιείται για δάπεδα με υψηλών απαιτήσεων σε τριβή και κρούση. Εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης.  Εφαρμόζεται επάνω σε τσιμεντοειδούς βάσης υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίες. Είναι κατάλληλο για δάπεδα:

 • Βιομηχανιών & βιοτεχνιών,
 • Υπογείων & αποθηκευτικών χώρων,
 • Συνεργείων αυτοκινήτων & χώρων στάθμευσης,
 • Μηχανουργείων,
 • Χώρων φόρτωσης & εκφόρτωσης,
 • Ράμπες, κλπ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Μορφή: τσιμεντοειδής κονία
 • Αποχρώσεις: γκρι, κεραμιδί, ώχρα.
 • Αντοχή σε θλίψη: 70,00 N/mm2
 • Αντοχή σε κάμψη: 8,00 N/mm2
 • Αντοχή σε τριβή (Bohme) : 6-8 g/m3
 • Χημική αντοχή: Ανθεκτικό σε λάδια µηχανών, ορυκτέλαια.

Τρόπος χρήσης:
Προετοιμασία υποστρώματος 
Το υπόστρωμα εφαρμογής μπορεί να είναι:

 • Οπλισμένο νωπό σκυρόδεμα.
 • Επιπεδωτική οπλισμένη με οικοδομικό πλέγμα νωπή τσιμεντοκονία ελάχιστου πάχους 4cm επί υφιστάμενου σκυροδέματος.
 • Πριν την εφαρμογή της τσιμεντοκονίας πρέπει να έχει προηγηθεί συγκολλητική στρώση με ειδική ρητίνη (εφαρμογή φρέσκο σε φρέσκο). Ενώ τα πλέγμα θα πρέπει να πακτώνεται με τη χρήση βλήτρων και τη βοήθεια εποξειδικών ρητινών.

Εφαρμογή 
Το υλικό εφαρμόζεται ξηρό, με επίπαση χωρίς προσθήκη νερού.

 • Διασπορά των 2/3 της ποσότητας του σκληρυντικού υλικού επάνω στο νωπό σκυρόδεµα ή την τσιμεντοκονία, κατά το πρώτο στάδιο πήξης.
 • Επεξεργασία της επιφάνειας µε μηχανικό λειαντήρα («ελικόπτερο»).
 • Διασπορά του υπόλοιπου 1/3 της ποσότητας του σκληρυντικού υλικού.
 • Φινίρισμα της επιφάνειας µε μηχανικό λειαντήρα, κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί λεία επιφάνεια.

Κατανάλωση:3,5 kg/m2 επιφάνειας. Συσκευασία:Σάκοι 25kg.

Αποθήκευση:Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία.

Παρατηρήσεις:

 • Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5° C.
 • Για την ομαλή ωρίμανση του σκυροδέματος σε θερμοκρασίες άνω των +30?C επιθυμητή είναι η χρήση αντιεξατμιστηκής μεμβράνης.
 • Το προϊόν περιέχει τσιμέντο, το οποίο αντιδρά αλκαλικά με το νερό και ταξινομείται ως ερεθιστικό.
 • Συμβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται στη συσκευασία