ΤΕΜΝΟΝ


Η εταιρεία TEMNON αποτελεί την κορυφαία εταιρεία κατασκευής και εμπορίας έτοιμου σκυροδέματος και προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1979 στις Σέρρες με επωνυμία “ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ’” και αντικείμενο την κατασκευή – εμπορία  έτοιμου σκυροδέματος και προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο 10ο χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων κατασκευάζει με τα προϊόντα της έναν μεγάλο αριθμό δημοσίων και ιδιωτικών έργων πανελλαδικά. Λόγω των συνεχών αλλαγών στη δομή του τεχνικού και κατασκευαστικού κλάδου της χώρας και με γνώμονα πάντα την προσέγγιση καινούριων τεχνολογιών και τεχνοτροπιών η εταιρία από το 1992 αρχίζει και εφαρμόζει στην Ελλάδα την τεχνική του σταμπωτού δαπέδου παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητές της.

Από το 1999 αλλάζει ριζικά δραστηριότητα. Δημιουργεί μία σύγχρονη μονάδα παραγωγής κονιαμάτων και καλουπιών για τα σταμπωτά δάπεδα, τα σταμπωτά τοίχου και τα βιομηχανικά δάπεδα. Επίσης αρχίζει την κατασκευή σταμπωτών δαπέδων στην Βόρεια Ελλάδα.

Από το 2001 αλλάζει επωνυμία και μετονομάζεται σε ΤΕΜΝΟΝ. Οργανώνει δίκτυο αντιπροσώπων και συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Λόγω της μεγάλης ζήτησης  των προϊόντων της και εκπαιδεύει έναν μεγάλο αριθμό τεχνιτών για την καλύτερη εφαρμογή των υλικών της.

Το 2004 στη Θεσσαλονίκη, και το 2006 στην Αθήνα, ιδρύει υποκαταστήματα για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στη γρήγορη ανάπτυξη και στο μεγάλο αριθμό έργων που εκτελούνται σε όλη την επικράτεια. Ταυτόχρονα, με άνοιγμα στις αγορές  του εξωτερικού εξάγει τα υλικά  της στην Ευρώπη στην Ασία και στις βαλκανικές χώρες.

Η ΤΕΜΝΟΝ, δίνοντας  έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων της αποκτά από το 2007 πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ΙSO 9001:2000.